Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
NextPrev

Characteristics of a Member

1.Filipino Citizen
2.Nakatira o Namamasukan sa area ng Taguig.
3.May edad 18 pataas (legal age).
4.Nasa tamang pag-iisip.
5.May panahon at oras para sa kooperatiba.
6.May mabuting katayuan sa komunidad at walang anumang kaso patungkol sa di pagbabayad ng inutang.
7.Mayroong malasakit sa komunidad at sa kooperatibang sasalihan.