Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
NextPrev

10 Utos ng MIGS1. Kailangan ng pisikal na presensiya sa araw ng pangkahalatang kapulungan (General Assembly) bilang pinakamataas na antas ng obligasyon ng isang kamay-ari. Dumalo sa isa sa dalawang huling pangkahalatang pagtitipon ng kooperatiba.
2. Pagtangkilik ng mga benepisyo at serbisyo ng kooperatiba tulad ng pag iimpok, panghiram at iba pang gawain ng kooperatiba.
3. Kusang loob na pagda-dagdag o pagpapalakas ng saping puhunan bilang karagdagang kapital.Kailangan na may 5,000 piso na saping puhunan.
4. Hindi dilingkwente sa pagbabayad tatlong (3) buwan bago ang pangkahalatang pagpupulong (General Assembly) ng mga Kamay-ari.
5. Sumuporta at maki-isa sa lahat ng mahalagang gawain at pagkilos ng Kooperatiba maging ito man ay pangkabuhayan o sosyal.
6. Ipalaganap at protektahan ang magandang imahe ng kooperatiba sa komunidad.
7. Hindi pagsang-ayon sa anumang pansariling interes sa kooperatiba at ipagbigay alam kung may hindi kaaya ayang pangyayari o sitwasyon na taliwas sa pamantayan, prinsipyo, misyon at mithiin ng kooperatiba.
8. Maging mapagmasid at respetuhin ang pribadong pag-aari ng bawat kasapi
9. Kilalanin at respetuhin ang mga nahalal at naitalagang lider at mga opisyal ng kooperatiba alang-alang sa pagkakaisa at pagbubuklod-buklod.
10.Kilalanin ang katangian at prinsipyo ng kooperatiba sa lahat ng pagkakataon at palaganapin ang pagkaka-isa, pakikipag-ugnayan at kooperasyon.