Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
NextPrev

About

Ang SIMBAYANAN NI MARIA MULTI-PURPOSE COOPERATIVE ay isang legal at malayang samahan ng mga tao na may magkakatulad na interes na nagbubuklod at nagtitipon ng kanilang yaman at kakayahan upang matulungan ang isa't-isa. Ito ay kilusang magpapaunlad ng ugaling pag-iimpok, pagtitipid at matalnong paggamit ng salapi ng mga kasapi. PAGTUTULUNGAN AT PAGLILINGKOD ang diwa ng kooperatibismo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maliliit na halaga (mga kaunting yaman na mayroon ang bawat isa). Nakaiipon ng sapat na yaman ang kooperatiba upang gamitin sa negosyo o proyekto na makakapagbigay serbisyo sa mga kasapi.

Ang mga miyembro ang TUMATANGKILIK SA MGA SERBISYO AT MGA PRODUKTO NG KOOP. Nagsimula ang SIMBAYANAN NI MARIA MULTI-PURPOSE COOPERATIVE bilang isang Parish­-Based Cooperative sa loob ng simbahan ng Our Lady of the Holy Rosary sa Lower Bicutan noong 1991. Pinangunahan ni Rev. Fr. Anton Cecillo T. Pascual ang unang tatlumpu't tatlong founding members sa paglaban sa kahirapan at pagpapaunlad ng buhay ng mga mamamayan. Nais ng Simbayanan ang maging isang Kooperatibang Pampamayanan na may pinagsamang serbisyo sa kabuhayan at panlipunan para sa kabuuang pag-unlad ng lahat ng kamay-ari. Layunin nito ang isabuhay ang maayos na pamamahala, masinop at epektibong pangangasiwa at pinalakas na kasapian sa kulturang kooperatibismong pamumuhay. Pinapahalagahan din ng kooperatiba ang pagiging Maka-Diyos, tungkulin sa lipunan at disiplina sa sarili.

Naging masigasig din ang pamunuan sa pagpapalago ng kabang yaman ng kooperatiba. Sa loob ng dalawampu't tatlong taon, ang mga Board of Directors at Management ay tulong-tulong sa paggawa sa pagpapaunlad ng kooperatiba. Mula sa paunang puhunan na 16,000.00 ay lumaki sa 124.9 million ang share capital ng kooperatiba. Habang ang kasapian na mula sa 33 founding members ay nasa mahigit 15000 members na. Lumaki naman ang halaga ng kabuuang Assets ng kooperatiba sa 537 million pesos, Habang ang Deposits level ay nasa 344 million pesos, patunay lamang na malaki ang tiwala ng mga kamay-ari Sa kooperatiba. (figures stated is as of December 2014)

Taong 2004, sinimulang itayo ang 4 na palapag na gusali bilang punong tanggapan ng kooperatiba at pinasinayan noong 2005 sa pangunguna nina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Bishop Francisco San Diego. Sa loob ng mga nagdaang taon na walang humpay na paglilingkod sa kasapian at sa kilusang kooperatiba, ang Simbayanan ay naging ehemplo ng isang tunay na pagbabago. Pinatunayan ito ng iba't ibang pagkilala hindi lamang sa lungsod ng Taguig kundi maging sa kalakhang Maynila. Isa na rito ang MOST OUSTANDING PRIMARY COOPERATIVE sa buong National Capital Region mula sa Cooperative Development Authority noong taong 2007.CORE VALUES(Moral na Pamantayan)

God Centeredness (Maka Diyos)


Financial Intelligence ( Kaalamang Pangpinansyal)


Discipline of Entrepreneurship (Disiplina sa Pagnenegosyo)


Teamwork and Community (Pagkakaisa sa Komunidad)


Social Responsibility ( Panlipunan Pagpapakilos)As a Filipino


I am and I Believe


In the cooperative.


Alone I am weak


But with others I am strong.


So I commit myself


To work, to cooperate


For all to be prosperous,


Harmony, industry I will value.


Cooperative affairs I will attend.


Responsibility I will assume


The cooperative philosophy I will live


One vision


One belief


One feeling


In cooperativism


My life I pledge


So help me God.

1.Voluntary & Open-Membership

2.Democratic Member Control

3.Member's Economic Participation

4.Autonomy & Independence

5.Education, Training & Information

6.Cooperation among Cooperatives

7.Concern for Community


PHILIPPINE COOPERATIVE HYMN

Narito ang pambihirang kilusan
Ating daan tungo sa kaunlaran
Ang diwa nito ay pagtutulungan, kasipagan, pagsasarili, pagkakapatiran

Kaalaman patuloy na nililinang
Kamangmangan hindi binibigyang daan
Sikap at tiyaga ay mga puhunan
Upang harapin ang suliranin ng lipunan

CHORUS:

Kooperatibang may katatagan
Sandigan ng sambayanan
Kapit-kamay nating tahakin ang landas
Tungo sa magandang kinabukasan

Kooperatibang may katatagan
Sandigan ng sambayanan
Ipagmalaki natin sa mundo
Nagtutulungan, nagkakaisa tayo

Walang puwang ang pag-aalinlangan
Bawat hakbang, tiyak ang patutunguhan
Mga pusong laging pag-asa ang taglay
Abot-kamay silahis ng tagumpay

REPEAT CHORUS

Kooperatibang may katatagan
Pinagpapala ng Maykapal
Ipagmalaki natin sa mundo
Nagtutulungan, nagkakaisa tayo

Taas noo tayo sa mundo
Isang bansang kooperatiba tayo1. Self Help
2. Self Responsibility
3. Democracy
4. Equality
5. Equity
6. Solidarity