Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
NextPrev


2 Uri ng Miyembro

Regular Member

1.Ito ay bukas para sa lahat, Filipino, 18 years old pataas, ngunit kung gustong kumuha ng Membership Life Plan (MLP) ang edad ay hanggang 65 years old lamang; ang loan insurance naman ay hanggang 69 years old sa maturity ng loan lamang.
2.Tatlo (3) o higit pang taon na residente, negosyante o kawani ng kompanyan na nasasakupan ng Taguig City, Pembo at Rizal, Makati City.
3.May karapatan bumoto at iboto sa atig taunang General Assembly.

Associate Member

1.Ito ay bukas para sa lahat, Filipino, 18 years old pataas, ngunit kung gustong kumuha ng Membership Life Plan (MLP) ang edad ay hanggang 65 years old lamang; ang loan insurance naman ay hanggang 69 years old sa maturity ng loan lamang.
2.Hindi nakatira o nagtrabaho sa Taguig City at Barangay ng Pembo at Rizal, Makati City.
3.Residente ng mga bayan na napapaloob sa CALABARZON.
4.Walang karapatang bumoto o iboto sa ating taunang General Assembly.

Tandaan:
o Pagkatapos ng dalawang (2) taon ng pagiging miyembro, maaring maging kwalipikado bilang regular member.
o Ang pagtanggap ng mga miyembro para sa kategorya ng associate ay depende sa kanilang lokasyon. Kung hindi sila nakatira at /o nagtatrabaho sa mga lokasyon na nabanggit sa itaas ay makikilala sila bilang isang associate member sa oras ng pagiging miyembro.

Initial investment to avail of services

Common Share Capital ₱1,700.00
Savings ₱500.00
Membership Fee ₱300.00
Total ₱2,500.00

Initial investment to become a member

Preferred Share Capital ₱500.00
Savings ₱500.00
Membership Fee ₱300.00
Total ₱1,300.00

Simbayanan ni Maria Children and Youth Laboratory Cooperative

Pre-Lab 0-6 Year Old
Lab-Coop 7-17 Years Old
Share Capital Lab ₱25.00
Savings Lab ₱25.00
Membership Fee ₱50.00
Total ₱100.00

Life Insurance(Optional)

Amount ₱600.00 (18 to 71 years old)
₱1,200.00(72 to 80 years old)
Cash Benefit ₱100,000.00
Extn. to Beneficiary ₱30,000.00