Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
NextPrev

Frequently Asked Questions


REGULAR MEMBER
Bukas para sa lahat ng filipino edad 18 pataas
May kakayahang pumasok sa isang kontrata
May trabaho o pinagkakakitaan
Nakatira o nagtatrabaho sa Taguig o sa barangay ng Pembo at Rizal sa lungsod ng Makati
ASSOCIATE MEMBER
Bukas para sa lahat ng filipino edad 18 pataas
May kakayahang pumasok sa isang kontrata
May trabaho o pinagkakakitaan
Hindi nakatira o nagtatrabaho sa Taguig o sa barangay ng Pembo at Rizal sa lungsod ng Makati ngunit nais maging miyembro ng simbayanan


1. Sagutan ang membership application form
   o Magdala ng isang (1) valid id (government or company issued)
   o Tatlong (3) 1x1 or 2x2 id picture
2. Magbayad ng kaukulang paunang puhunang lagak
3. Dumalo sa Simbayanan Membership Education Seminar (SMES)


1. Initial Amount to become a Member - P 1,300.00
500.00 Share Capital/Preffered Share Dividend
500.00 Savings 3% int. rate Tax Free
300.00 Membership Fee Passbook,Certified Kamay-Ari T-Shirt, Kamay-Ari ID

2. Initial Amount to avail of services - P 2,500.00
1,700.00 Share Capital/Preffered Share Dividend,Patronage Refund
500.00 Savings 3% int. rate Tax Free
300.00 Membership Fee Passbook,Certified Kamay-Ari T-Shirt, Kamay-Ari ID


1. Regular na tumangkilik sa serbisyo ng kooperatiba
2. Regular na magdagdag ng kapital o saping puhunan
3. Sumunod sa mga patakaran, alituntunin at desisyon ng pangkalahatang asembliya at pamunuan ng kooperatiba
4. Dumalo at aktibong lumahok sa mga taunan o espesyal na pangkalahatang asembliya, talakayan o pook tulungang pagtitipon
5. Maging responsable sa pagpili ng mamumuno sa kooperatiba
6. Itaguyod at palawakin ang prinsipyo, simulain, adhikain at malinis na pangalan ng kooperatiba
7. Pangalagaan, ipagtanggol at ipaalam sa kinauukulan ang mga taong nagbabalak na sumira sa katatagan ng kooperatiba
8. Patuloy na mangalap o maghikayat ng mga nais sumapi lalo na ang mga miyembro ng ating pamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala
9. Gampanan ng buong husay at katapatan ang mga obligasyon maging pang pinansiyal man o hindi upang maiwasan na maging sanhi ng problema sa kapwa nating ka may-ari
10. Kumilala at gumalang sa mga karapatan ng kapwa ka may-ari, namumuno at namamahala ng kooperatiba


1. Tumanggap ng maayos na serbisyo sa kooperatiba
2. Tumanggap ng benepisyo ayun sa kaukulang serbisyo ng kooperatiba
3. Bumoto sa mga bagay na kailangan ang kapasyahan ng nakararaming ka may-ari
4. Makadalo at makalahok sa lahat ng mga pagtitipon hinggil sa mga bagong panulakang programa at patakaran ng kooperatiba
5. Makaboto sa taunang pangkalahatang asembliya sa pagpili ng pamunuan
6. Maihalal o maitalaga bilang isa sa mga namumuno kung karapat-dapat
7. Magbigay ng suhestiyon, puna o mungkahi para sa ikabubuti at ikatatatag ng samahan
8. Tumiwalag sa kasapian o muling sumapi sa kooperatiba alinsunod sa batas panloob
9. Tumanggap ng mga ulat ukol sa pamamahala at pangangasiwa ng kooperatiba upang malaman ang katayuan ng serbisyo at benepisyo bilang ka may-ari
10. Kilalanin at igalang ng lahat ng namumuno, namamahala at ibang ka may-ari ang karapatan bilang isa ring ka may-ari ng kooperatiba


Share Capital
   Humigit-kumulang 6% kada taon
Savings Deposit
   o May tubong 3% kada taon
   o Tax FREE
   o Withdrawable anytime
Time Deposit
   o May tubong mula 3.5% hanggang 4.5% kada taon
   (mula Pho10,000.00-pataas na deposito)
   o Tax FREE
   o Fixed Term (3 months o 6 months)